Fysiotherapie

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

Specialisaties

Fysiotherapie

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk, de fysieke gevolgen van een ongeluk of ziekte, een sportblessure, een verkeerde beweging of gewoon, omdat het lichaam ouder wordt. De fysiotherapeut gaat resultaatgericht aan het werk, met de bedoeling om u zo snel en zo goed mogelijk weer op de been te helpen. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt hij samen met u naar uw wensen en lichamelijke situatie en mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook daarvoor kunt u terecht bij de fysiotherapeut.

Medische oefentherapie, individueel of in groepsverband

Gerichte oefentherapie is bij veel klachten een belangrijk onderdeel van de behandeling. Meestal volgend op individuele behandelingen manuele of fysiotherapie, indien nodig. U traint met de fysiotherapeut in de oefenzaal onder begeleiding en met een voor u op maat gemaakt oefenschema. (passend bij uw beweging/houdingsklacht. Aanvullend krijgt u oefeningen en adviezen mee voor uw thuissituatie.

Wat is FOI®?

FOI staat voor Funktionele Osteopathie en Integratie® en is een geheel nieuw behandelingsconcept in de manuele therapie. Het gaat ervan uit, dat het menselijk lichaam op het ontstaan van een probleem in het bewegingsapparaat, altijd in zijn totaliteit reageert. Het lichaam moet het probleem op andere niveaus gaan compenseren.
Lees verder >>

Shockwave

Chronische pijnklachten zijn door de jaren heen op diverse manieren behandeld. Een behandelvorm die zich afgelopen jaar positief ontwikkeld heeft is shockwave therapie.

Wat is shockwave therapie?

Chronische pijn wordt veelal veroorzaakt door ontstekingen en / of verkalkingen van een spier, pees of slijmbeurs. Ook verkrampte spieren of spierknopen (triggerpoints) kunnen voor veel pijn zorgen. Met Shockwave kan de pijn rechtstreeks bij de oorsprong behandeld worden zonder medicatie en/of chirurgie. De hoogenergetische akoestische impulsen verbeteren de stofwisseling en de bloedcirculatie in het pijngebied. Ze helpen het aanwezige herstelmechanisme van het lichaam een handje.
Lees verder >>

Myofasciale therapie - Anatomy Trains

Dit is een methode waarbij fascie release technieken worden gebruikt om klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat te behandelen. Vernieuwde inzichten en kijk op de anatomie in de onderlinge relatie cq samenhang van pezen, botten en spieren van de mens hebben geleid tot een nieuwe stroming namelijk: Integral anatomy. Door de integrale anatomie en myofasciale samenhang te bestuderen, wordt de samenhang tussen de diverse anatomische structuren van het menselijk lichaam duidelijker. Dit geeft een vernieuwde kijk op het functioneren en disfunctioneren van het menselijk lichaam met nieuwe therapeutische mogelijkheden voor zowel diagnostiek als behandeling.
Lees verder >>